eBooking Library

Ett program som möjliggör snabb och smidig online bokning och bokningshantering

eBooking Library är ett program för bokning av datorer, avsett för bokning och hantering av bokningar av kunddatorer i bibliotek och andra offentliga utrymmen. Programmet ger kunden möjligheten att lätt via nätet boka en dator för önskad tid. Även bibliotekets personal kan lika enkelt samla information om användningen av datorerna och hantera bokningar, vilket frigör värdefull arbetstid. Läs mer om programmet i produkt-presentations-avsnittet »

Programmet tillhandahålls av DP-Group Oy Ab som har verkat sedan 1994, inom området för produktion av mjukvara, nya medier och webbaserade program. Vårt eBooking Library -bokningssystem har redan utnyttjats av flera bibliotek i Finland. Bekanta dig med våra referenser »

Kontakta oss!

Vi fungerar som F-Secures återförsäljare