eBooking Library gynnar både kunden och arbetsplatsen

Kontakta oss

Fördelar med programmet for bokning och hantering av bokning av kunddatorer

eBooking Library är ämnat för bibliotek och andra instanser som tillhandahåller kunddatorer

eBooking Library –programmet som erbjuds av DP-Group:

  • Möjliggör att kunden bokar och använder kundterminalen som självbetjäning.
  • Förbättrar kundernas förmåga att planera sin tid med många veckors förskottsbokningsmöjlighet.
  • Frigör den utbildade personalens tid för att utföra viktigare uppgifter, när rutinuppgifter överförs till datorsystemet.
  • Förbättrar kapaciteten för utnyttjande av kunddatorer jämfört med det manuella systemet.
  • Gör det möjligt att fördela datorerna opartiska och utan tviseter, när de är reserverade och kontrollerade av datorsystemet. Detta är ofta ett sätt att lugna atmosfären.
  • Möjliggör bättre kontroll av datorerna och avgörande bättre utredningsmöjligheter vid missbrukssituationer.
  • Genererar olika typer av statistik för bibliotekets egen användning och för rapportering till myndigheterna.

Bekanta dig också med våra produkt-presentationer och kunder som redan använder sig av vårt program. Vi erbjuder gärna vårt program för bokning och hantering av bokning av kunddatorer till ditt bibliotek eller annan arbetsplats.

Kontakta oss!