eBooking Library gynnar både kunden och arbetsplatsen

+358 40 768 6411

Ett program for bokning och hantering av bokning av kunddatorer

eBooking Library erbjuder dig ett självbetjäningsverktyg och ett enklare sätt att hantera bokningar

DP-Group eBooking Library är ett program, som är ämnat för hantering av tillgänglighet och användning av Internet-terminaler i bibliotek och andra offentliga utrymmen. Programmet kan användas via Internet via vilken som helst terminal. För kunderna möjliggör programmet lätt tillgång till kunddatorer, och samtidigt drar också arbetsplatsen nytta av den tid som frigörs tack vare programmet och av en enklare hantering av bokningarna.

Programmets viktigaste funktioner är:

  • Tre språk - användaren kan välja finska, svenska eller engelska som språk.
  • Användarnas bokningar kan begränsas på basen av antal användningar eller enligt tid.
  • Tillgång till programmet fås med hjälp av bibliotekskortnummer och PIN-kod utan att någon kundinformation behöver fyllas i.
  • Möjliggör bokning och användningen av kunddatorerna som självbetjäning, vilket frigör personalens tid för andra uppgifter.

Boka en gratis försöksperiod!

Det är möjligt att bekanta sig med bokningsprogrammet för kunddatorer, eftersom databasen och serverns programvara finns på servrarna hos DP-Group. Endast PEITTO-programmet som körs på kunddatorerna behöver installeras i testmiljön.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

Systemkrav

  • Enhets- och operativsystemkrav för kunddatorer: PC med Windows 7 eller senare version.
  • Krav på serverns operativsystem: Windows Server för Windows Server 2008 eller Windows Server 2012. OBS! DP-Group erbjuder användningen av mjukvaran som en service.