eBooking Library gynnar både kunden och arbetsplatsen

Kontakta oss

Ett program for bokning och hantering av bokning av kunddatorer

eBooking Library erbjuder dig ett självbetjäningsverktyg och ett enklare sätt att hantera bokningar

DP-Group eBooking Library är ett program, som är ämnat för hantering av tillgänglighet och användning av Internet-terminaler i bibliotek och andra offentliga utrymmen. Programmet kan användas via Internet via vilken som helst terminal. För kunderna möjliggör programmet lätt tillgång till kunddatorer, och samtidigt drar också arbetsplatsen nytta av den tid som frigörs tack vare programmet och av en enklare hantering av bokningarna.

Programmets viktigaste funktioner är:

  • Flerspråkig - användaren kan välja finska, svenska, engelska eller rysk som språk.
  • Användarnas bokningar kan begränsas på basen av antal användningar eller enligt tid.
  • Tillgång till programmet fås med hjälp av bibliotekskortnummer och PIN-kod utan att någon kundinformation behöver fyllas i.
  • Möjliggör bokning och användningen av kunddatorerna som självbetjäning, vilket frigör personalens tid för andra uppgifter.

Boka en gratis försöksperiod!

Det är möjligt att bekanta sig med bokningsprogrammet för kunddatorer, eftersom databasen och serverns programvara finns på servrarna hos DP-Group. Endast PEITTO-programmet som körs på kunddatorerna behöver installeras i testmiljön.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

 

Systemkrav

  • För kunddatorer: Windows 10 eller senare version.
  • För servern: Windows Server 2016 eller senare version. OBS! DP-Group erbjuder användningen av mjukvaran som en service.